Szerzőink figyelmébe

Szerzőink figyelmébe
 
Folyóiratunkban kizárólag a lap jellegének megfelelő, másutt nem közölt tanulmányt jelentetünk meg, magyar és angol nyelven, anonim lektorálást követően. A megjelentetni kívánt cikkek terjedelme nagyjából egy szerzői ívet tegyen ki. Ez kb. 14-16 A/4-es oldalnak felel meg, mely nagyjából 45.000 karakter, szóközzel együtt. Ettől olykor lehet rövidebb, és csak igen indokolt esetben haladja meg a fenti mértéket. Kizárólag fekete-fehér ábrákat, táblázatokat alkalmazzanak – a grafikonok esetében kérjük a grafikont alkotó adatok dokumentumát (pl. .xls file) külön csatolni, az esetleges szerkesztési problémák orvosolhatósága céljából. A kéziratot, valamint a lentebb felsorolt mellékleteket elektronikus változatban, külön-külön file-ban juttassák el a szerkesztőbizottság vezetőjéhez: Dr. Kiss János, acta.m.s@foh.unideb.hu
 
 1. A tanulmány (12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, az ábrákat a szövegbe ágyazva, vagy külön mellékletben, de a szövegben beazonosítható jelöléssel, számozással)
 2. A grafiokonok alapjául szolgáló adatokat tartalmazó file.
 3. Képek, ábrák esetében kérjük külön adatállományban mellékelni azokat. A beküldött kép legalább 300 dpi felbontású legyen.
 4. A tanulmány angol és magyar nyelvű absztraktja – nem magyar anyanyelvű szerzők esetében a magyar absztrakt elkészítését a szerkesztőség az angol absztrakt alapján vállalja. Az absztraktot ugyancsak angol és magyar nyelvű kulcsszavak gyűjteménye egészítse ki. 
 5. A szerző rövid (3-5 mondatos) bemutatása, életrajza.
 6. A szerző nyilatkozata, hogy a közölni kívánt tanulmánya máshol nem jelent meg.
 
Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben a következők szerint tüntessék fel: 
 • Amennyiben a szerző neve szerepel a szövegben, a név után az idézett mű zárójelbe helyezett megjelenési évszámával kérjük jelölni a hivatkozást, pl.: Selye (1956). Amennyiben a szerző neve nem szerepel a szövegben, úgy zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve és a megjelenés éve, pl.: (Selye 1956) vagy (Konrád és Szelényi 1978). Oldalszámot csak a szó szerinti idézés vagy meghatározott részlet idézése esetén kell feltüntetni, pl.: Selye (1956: 25-26).
 • A tanulmány szövegében a fentebb részletezett kereteken belül három szerzőig mindhárom, ennél több szerző esetén az első két nevet kell kiírni, „és munkatársai” megjelölést kell alkalmazni.
 • Amennyiben a szerző(k)től több, azonos évben megjelent munka hivatkozására kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése a hivatkozás sorrendjében az évszám mellé írt a, b, c stb. betűkkel történik (pl. 2010a, 2010b stb.), melyet az irodalomjegyzékben is követni kell.
 
Az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük összeállítani, mely a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a tanulmányban hivatkozott teljes irodalmat. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet, illetve feltétlenül tartalmazzon minden hivatkozott munkát. Az irodalmi hivatkozások kizárólag elfogadott formái (a feltüntetett központozással) a következők:
 • könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. Kiadás helye, Kiadó neve.
 • folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve (az évfolyam sorszáma), a szám sorszáma: a cikk kezdő és befejező oldalszáma.
 • gyűjteményes kötetben szereplő cikk: Szerző(k) (évszám): A cikk címe, In: a kötet szerkesztőjé(i)nek neve [szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.], A kötet címe. Kiadás helye, Kiadó neve. A hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma.
 • Az internetes források esetében: Szerző(k) (a megjelenés éve - amennyiben nyomon követhető): a cikk címe. A pontos webhely.

Az irodalomjegyzékben a szerző vezetékneve, valamint keresztnevének kezdőbetűje, magyar szerzők esetében a teljes keresztnév szerepeljen. 

 
 
Az „ Acta medicinae et sociologiae” szerkesztőbizottsága