Kiadói nyilatkozat

Kiadói nyilatkozat
 
Az Acta Medicinae et Sociologica (AMS) a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által gondozott folyóirat, amely a Kar profiljához köthető egészségtudományi és társadalomtudományi témájú, valamint az ezekhez kapcsolható esetekben a társtudományok (pszichológia, szociálpolitika, jogtudomány, közgazdaságtudomány stb.) által elfogadott témákban, a tudományos kritériumoknak megfelelő, máshol még nem közölt tanulmányokat közöl magyar és angol nyelven. 
 
A folyóirat e-mail címe: acta.m.s@foh.unideb.hu
 
A megjelenési ráta 2012-2016 között 4 szám/év, 2017-től 2 szám/év. A folyóirat elsődlegesen papírformátumban jelenik meg, elektronikus elérhetőségéről és az elektronikus verzió DOI számmal való ellátásáról a szerkesztőség gondoskodik, ennek elsődleges formája az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában (OSZK EPA) való elhelyezés (http://epa.oszk.hu/02500/02535#).
 
A folyóirat Open Acces Gold típusú, ennek megfelelő creative commons politikájából következően:
 • A szerzők
  • ​​semmilyen jogcím alatt nem fizetnek és nem kapnak díjat a tanulmányok megjelentetésért,
  • a megjelent tanulmány elektronikus változatát szabadon
   • ​letölthetik,
   • nyomtathatják,
   • változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.
 • ​Az olvasók a tanulmányok elektronikus változatát szabadon
  • ​letölthetik,
  • nyomtathatják.
 • ​A tanulmányok részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozás minden felhasználónak meg kell tennie. 
A szerzők archiválásra vonatkozó jogának tekintetében a kiadói nyilatkozat itt olvasható.
A publikálás erkölcsi és etikai alapelveiről szóló kiadói nyilatkozat itt olvasható.
A tanulmányok formai követelményei itt olvashatók.
 
 
Az Acta Medicinae et Sociologica lektorált folyóirat. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szerkesztőség előzetes szűrése után két független külső szakmai bírálónak küldjük ki. A bírálók a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele a két bíráló támogató véleménye, melyet az AMS által rendelkezésükre bocsátott szempontrendszer alapján kell megfogalmazniuk. A lektori vélemény szövegét, a lektor megnevezése nélkül a szerzők a bírálati szempontokkal együtt megkapják, illetve a bírálók által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. A két bíráló egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk, egy támogató és egy elutasító bírálat esetén egy további lektort kérünk fel ügydöntő bírálatra.
 
 
Kéziratuk publikálási szándékú beküldésével a szerzők a fenti jogokat, korlátozásokat és nyilatkozatokat elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják.