A folyóirat hivatalos adatai

A folyóirat hivatalos adatai
 
 
Acta Medicinae et Sociologica
 
Az alapítás éve: 2010
 
 
Főszerkesztő: Kiss János
Főszerkesztő-helyettes: Fónai Mihály
Szerkesztők: Balogh Erzsébet, Hüse Lajos és Takács Péter
Angol nyelvi olvasószerkesztő: Tilki Ágnes
Szerkesztőségi tiktár: Kovács-Nagy Klára
 
Szerkesztőbizottság: Kalapos István (elnök), Kiss János (társelnök),
Fábián Gergely, Kósa Zsigmond, Ködmön József,
Lőrincz István, Rákóczi Ildikó, Lukácskó Zsolt, Szöllősi János,
Elen Csikai (USA), Marzanna Farnicka (Lengyelország),
David Urban (Csehország), Pogány Magdolna, Flóra Gábor (Románia),
Bódi Ferenc, Irina Kozubovska (Ukrajna)
 
Tudományos tanácsadók:
Prof. Dr. Muszbek László akadémikus, Prof. Dr. Pethő Attila akadémikus,
Semsei Imre, Valeria Totova (Csehország) Hanna Liberska (Lengyelország)
 
Felelős kiadó: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
 
Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel.: (42) 404-411, Fax: (42) 408-656
 
Nyomdai előkészítés: Ricsei Béla
A papíralapú számok a Debreceni Egyetemi Kiadó nyomdájában, Debrecenben készülnek
 
HU – ISSN 2062-0284